Bozulan nişan için “rezil olma” tazminatı

Gelin adayı ile damat adayının ailelerinin hengame etmesi sonucu atılan nişan için Yargıtay’dan dikkati çeken bir karar geldi. “Yıllar süren davada çıkan olaylar sebebiyle komşularına rezil olduğunu, etrafına küçük düştüğünü” belirten gelin adayı ve annesine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Lakin tazminat meblağının yüksek olduğuna dikkati çeken Hukuk Genel Kurulu, kararı bozdu.

22 yaşındaki damat adayı ile 18 yaşındaki genç kız, ailelerinin de isteğiyle nişanlandı. Çiftler ortasında yaşanılan tartışmalar üzerine damat adayının ailesi, gelin adayının meskenine gitti. Çıkan olaylarda argümana nazaran, damat tarafı, gelin ve annesini darp etti. Nişanın bozulmasıyla sonuçlanan olayların akabinde açılan ceza davasında damat adayı ve annesi cezaya çarptırıldı. Olaylar sebebiyle komşularına karşı rezil olduklarını, etraflarına küçük düştüklerini belirten gelin adayı ile annesi, toplam 30 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tabir veren davacı, 18 yaşında iken nişanlandığını, nişanlılık sürecinde ortalarında kimi meseleler yaşandığını, olay günü davalıların meskenine gelip yaşanan tartışmalar sonucunda darp edildiğini öne sürdü. Davalıların 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda “kasten yaralama suçu”ndan ceza aldıklarını, bütün komşularına ve etraflarına karşı küçük düştüğünü lisana getirdi.

Davacı bayan faydasına 30 bin annesi için 10 bin TL manevi tazminat ödenmesi talep edildi. Davalılar damat adayı ile annesi ise tezleri reddetti. Tarafları dinleyen Mahkeme, komşularına rezil olan genç kız için 8 bin annesi için 11 bin TL manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Davalılar kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, manevi tazminat fiyatını fazla bularak kararı bozdu. Yine yapılan yargılamada mahkeme birinci kararında direndi. Davalılar bu kararı da temyiz edince devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikteki kararda; “Hâkim manevi tazminatın ölçüsünü tayin ederken taarruz teşkil eden hareket ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve öteki toplumsal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır” sözlerine yer verildi.

Mahkemece verilen tazminat meblağının fazla olduğunun belirtildiği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında şöyle denildi:

“Miktarın belirlenmesinde her olaya nazaran değişebilecek özel hâl ve kaidelerin bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenler karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Manevi tazminat bir ceza olmadığı üzere mal varlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da maksat edinmemiştir. O hâlde bu tazminatın hududu onun gayesine nazaran belirlenmelidir. Takdir edilecek ölçü, mevcut durumda elde edilmek istenilen tatmin hissinin tesirine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Tüm bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olay incelendiğinde; davalıların davacılara yönelik gerçekleştirdiği fiillerin kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama niteliğinde olduğu konusunda lokal mahkeme ile Özel Daire ortasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Lakin olay tarihi, olayın gelişim biçimi, davacıların yaralanma derecesi ile tarafların toplumsal ve ekonomik durumları dikkate alındığında davacılar lehine hükmedilen manevi tazminat ölçüsünün fazla olduğu kanaatine varılmıştır. Hâl bu türlü olunca; tarafların karşılıklı sav ve savunmalarına, evraktaki tutanak ve ispatlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere nazaran, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, evvelki kararda direnilmesi yordam ve yasaya alışılmamıştır.” (İHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir